01

Hvis man har sensitive bilder i Lightroom katalogen eller av andre grunner ikke vil vise alle bildene i katalogen. Så finnes det en plugin til Lightroom som skjuler akkurat disse bildene. Her viser jeg hvor man finner, installerer, og bruker pluginen.

Først må vi finne denne pluginen. Det gjør du med å gå til denne adressen

Når du laster ned denne pluginen så må du lagre den et sted hvor den skal bli liggende. Jeg legger dem inn i en mappe hvor jeg har andre pluginene. Mappen min er sammen med katalogen over bildene mine, og den ligger da i /Lightroom 3/Plugins/ 


Det vi gjør nå, er å lage en mappe hvor vi skal legge de filene vi skal skjule. Du velger da et vilkårlig sted. Jeg har valgt å legge dem i en mappe som heter Safe-Folder under Bilder.

Når den er lastet ned, så må vi få den inn i Lightroom. Og dette gjør vi med å velge File --> Plug-in Manager... 

Husk at alle menypunkter i Lightroom som slutter med "..." betyr at det venter en meny innenfor. Det vil si her hvor det står "Plug-in Manager..." så betyr det at det kommer en ny meny når vi velger dette menyvalget.

Inne i Plug-in Manager kan vi legge inn og administrere alle de tilleggene til Lightroom. Vi skal her legge til en ny plugin og trykker på knappen "Add" som vist på bildet under. 

Vi henter da pluginen som vi lastet ned tidligere og trykker "Add plug-in".

Når pluginen er lastet inn får du opp et vindu hvor du skal velge hvor du vil legge de skjulte bildene. Du velger her den mappa vi lagde i starten av denne tutorialen. I feltene under skriver du inn passordet du vil bruke og trykk deretter "Save and lock".

Sørg for å stå i "Library" modus, og "Grid" visning, dette gjør du enklest ved å trykke på "L" på tastaturet. Gå til høyre panelet og gå ned til "Metadata" og velg "All Plug-in metadata" fra nedtrekksmenyen. Denne vil da gi et nytt felt helt nederst som heter "Sensitive content". For å skjule bildene velger du "Yes" i denne nedtrekks menyen. Hvis det står "No" eller "Not set" så vil bildene vises.

Nå som du har valgt "Yes" i nedtrekksmenyen for alle de bildene du ikke vil vise, går du opp i "Library" menyen og velger "Plug-in Extras"--> "Lock sensitive content"

Trykk "Yes" for å låse alle filene du har valgt som "Sensitive", som du ser her så har jeg 8 bilder rundt i systemet som er valgt som sensitive.

Filene er nå låst og følgenede dialog boks forteller at det fungerte fint.

Vi vil nå se at bildene våre er byttet ut med sorte ikoner. Det er da umulig å se original bildet, og bildet er også fysisk flyttet ut til mappen vi valge i starten av denne operasjonen. Så selv om man går til den aktuelle filen via Lightroom, så vil du ikke finne den aktuelle filen.

For å låse opp igjen filene velger du "Library" --> "Plugin Extras" --> "Unlock sensitive content".

Skriv inn passordet du valgte i starten av denne tutorialen.

Filene er nå låst opp. De er da flyttet tilbake til sin opprinnelige plass.


Da har vi gått gjennom hvordan vi kan installere en plugin for å skjule bilder i Lightroom biblioteket ditt. Vi har konfigurert denne pluginen, samt hvordan vi har låst og låst opp bildene.

Video

Hvis du vil se hvordan jeg går igjennom dette i en video så finner du denne videoen her.

Følg med videre her på sidene for nye spennende tutorials.
Kommentarer